Als doel voor het jaar 1967 werd gesteld ”De Wieringen” op broedvogels te inventariseren. Vanwege de gemakkelijke inventarisatie per fiets vanaf twee wegen, is het belendende ”Houtglop” als extra mede op broedvogels geinventariseerd Beschrijving ”De Wieringen”. De Wieringen is gelegen in de bijna uiterste N.W. punt van de Kennemerduinen, en als begrenzing werd genomen in het Moorden Duin-en Kruidberg, in het Zuiden de betonweg, in het Westen ”Het Houtglop” en in het Oosten de weg, die de Wieringen van het klein Olmen scheidt.