Als doel voor het voorjaar 1969 werd gesteld ”De Wieringen” op broedvogels te inventariseren. Ten opzichte van 1967 is er een verschil in die zin, dat dit jaar van de inventarisatie van het naburige ”Houtglop” werd afgezien; dit in verband met het delicate karakter van dit terrein door de aanleg van een vogelmeertje, en uit dien hoofde, ter betere bescherming van dit gebied, de minder toegankelijkheid door de bouw van een hek op één van de beide toegangswegen tot het Houtglop.