Beschrijving en begrenzing: Het Klein-Doornen is gelegen in het noordelijke deel van de ”Kennemerduinen”, aan beide zijden van de Prise- d’eau van do Haarlemse Waterleiding. Daar in voorgaande jaren (op 1952 na) slechts- het gebied ten oosten van de Prise d’eau is geiinventariseerd geven we alleen de inventarisatie die dit voorjaar in dat deel is geschied.