Het geinventariseerde gebied omvat behalve het ”Langerak” (een naam die gemakshalve was genomen omdat dat gebied in het centrum ligt): Lattendel, Kraton, Paardekoppenvlak, Hazenberg, Hazenwei, Starredel, Butterkop en Schelpengat. Verder behoren tot het geinventariseerde gebied het parkeerterrein en restaurant Parnassia e.o. De begrenzing in het noorden werd gemarkeerd door het ruiterpad, in het oosten door het fietspad Schapenkamp-Vogelmeer, in het zuiden door het ”Liguster” en de ”Lakens” en in het westen vormt de zeereep de natuurlijke begrenzing die eveneens werd geinventariseerd. Het was een onprettig gebied om te inventariseren, het grootste gedeelte is opengesteld voor publiek, wat dan ook de erosie van de duintoppen in het bijzonder ten gevolge heeft. Het is een schaars, begroeid gebied met alleen in het oosten een armetierig dennenbos overlopend in lage struikbegroeiing van vrnl. Duindoorn en Liguster. Het landschap is nogal een troosteloos geheel, veroorzaakt door de absurd hoge recreatiedruk op dit gebied, kortom een hopeloos geheel. In het voor publiek toegankelijke deel broedden toch nog 1 Graspieper, 2 Grasmussen, 1 Fitis, 1 Heggemus en 2 Tapuiten. De terreinen rondom het opengestelde gebied worden eveneens belopen, al is dit niet toegestaan. Men stoort zich niet aan borden met lachende hazen erop en men kuiert rustig de niet-toegankelijke delen in. Het zuidelijke deel van het geinventariseerde gebied wordt verstoord door bewoners van het woonwagenkamp ”Liguster” en ”de Lakens”, die van de trimbaan gebruik maken.