In 1984 is een begin gemaakt met een meerjarig avifaunistisch onderzoek van een ca. 25 ha groot terrein gelegen in de AMsterdamse Waterleidingduinen, nabij de ingang Vogelenzang, ten noorden van de Pannelanderweg. Dit terrein is sterk geerodeerd, waarschijnlijk het meest onder invloed van intensieve recreatie.