Het geinventariseerde gebied is ongeveer 60 ha. groot en ligt in het oosten van de Kennemerduinen tegen het Bloemendaalse Kopje aan. Landschappelijk is het een mooi gebied hetgeen gekenmerkt wordt door haar afwisselende karakter. Geheel oostelijk ligt het Gaaienbos – een 60. jarig Oostenrijks Dennenbos- dat uitloopt in het westelijk daarvan gelegen loofhoutbos, de eigenlijke ”Trommel”. De rondvormige Trommel wordt omgeven door hoge duinen die een mooi uitzicht bieden over het gehele duin. Westelijk van de Trommel ligt een langgerekt loofhoutgebied, het Lage-Zeeveld, waar een mooi wandelpad doorheen loopt. In dit loofhoutgebied staan een paar zeer oude eiken, die eveneens voorkomen in de Trommel en de Zeven Bosjes. Bloeiende Meidoorn, Vlier, Kamperfoelie, Egelantier en Lijsterbes, aangevuld met de overige flora en vogels maken het gebied tot een aantrekkelijk stukje Kennemerduinen waar het in het voorjaar fijn inventariseren is.