Het terrein is ongeveer 57 ha. groot. Het ligt gedeeltelijk in de gemeente Heemstede en de gemeente Bennebroek en wordt begrensd door de Manpadslaan, de Heereweg, (Rijksstraatweg in B’broek), de Zwarteweg en Leidsevaart. Het is geteld in het kader van de Avifauna West-Nederland, Telgebied 29 van de Regio Haarlem. Van Noord naar Zuid gaande kunnen we het terrein als volgt verdelen: 40% goed onderhouden oud binnenduinbos; beuken en eiken met rijke onderbegroeiing en kruidenlaag. Voorts zijn er waterpartijen, een pinetum en een vorstelijke moestuin met boomgaard.