In aanvulling op het verslag van een aantal broedvogelinventarisaties in de binnenduinrand in 2001 (Hopman, 2002), worden in dit artikel ook de resultaten van landgoed Caprera/Schapenduinen gepresenteerd. De beknopte geschiedschrijving van deze landgoederen is gebaseerd op het lezenswaardige ”Buitenplaatsen van Bloemendaal” (Post, 1992); de beschrijving van gebied en werkwijze is grotendeels overgenomen uit de verslagen over de inventarisaties van 1991 en 1996 (de Nobel, 1992; de Nobel & Groot, 1997). Ter vergelijking is een tabel toegevoegd met onder meer de totale territoriumdichtheden van een vijftiental Zuid-Kennemerlandse landgoederen.