Op verzoek van de eigenaar van de landgoederen Caprera en Schapenduinen hebben Hans Groot en ondergetekende in 1991 het gebied op broedvogels geïnventariseerd. In dit verslag wordt allereerst een beknopte beschrijving van onderzoeksgebied en werkwijze gegeven, alvorens de resultaten te presenteren. Tot slot worden de resultaten vergeleken met een I.V.N.-broedvogelinventarisatie uit 1987.