Het Hekslootpoldergebied is gelegen tussen Haarlem-Noord en Spaarndam. Het omvat de eigenlijke Hekslootpolder, een veenweidegebied tussen Vondelweg en Assendelvervoetpad, en de oude Spaarndammerpolder ten oosten van het Assendelvervoetpad. In tegenstelling tot de Hekslootpolder is dit een echte polder, welke het gehele jaar door wordt bemalen. De relatief hoge waterstand en het extensieve agrarische beheer maken de Hekslootpolder tot een uiterst aantrekkelijk biotoop voor weidevogels. Ook in 1992 heeft inventarisatie plaatsgevonden op basis van de BMP-methode.