Ieder broedseizoen is het de bedoeling van de weidevogelgroep om een tweede weidevogelgebied te inventariseren naast de elk jaar getelde Hekslootpolder. Voor 1991 viel de keuze op de grote Inlaagpolder met 202 ha. grasland. De Inlaagpolder is een veenweidegebied ten oosten van de snelweg A9 ter hoogte van Spaarndam. De polder is voor driekwart omgeven door het akkerbouwgebied van de Houtrakpolder, die vroeger deel uitmaakte van ”Het IJ”. De grond bestaat dus uit zeeklei. De contouren van de Inlaagpolder worden gevormd door de oude zeedijk, toenmaals ”Inlaagschen Dijk” geheten.