Evenals in de voorgaande jaren werden er in het voorjaar van 1994 enkele van de landgoederen bij Velsen geïnventariseerd op broedvogels. Het bleek helaas niet mogelijk dit jaar alle gebieden te bemannen met tellers, maar Ron Dam inventariseerde Waterland en Meervliet en Fred Hopman en Jan Visser namen Beeckesteijn-West, Schoonenberg en Hoogergeest voor hun rekening. Tevens inventariseerde Ron Dam het landgoed Ipenrode te Heemstede. De tellingen werden onder gunstige weersomstandigheden verricht en uitgewerkt volgens de richtlijnen van SOVON (Van Dijk, 1993). De resultaten worden per gebied besproken, waarna conclusies volgen. Aansluitend wordt er wat dieper ingegaan op dichtheden van de diverse parken en buitenplaatsen in de regio.