In 1996 is het natuurmonument Duin en Kruidberg aan de oostzijde uitgebreid met Jagtlust. Dit terrein is circa 37 hectare groot en was eigendom van het Provinciaal Ziekenhuis. Het terrein is op broedvogels onderzocht, waarbij het aangrenzende Brederodeduin (ca 8 ha) vanwege de landschappelijke eenheid is meegenomen.