Gedurende het jaar 1966 hebben wij eens in de 14 dagen het landgoed ”Ipenrode” op broedvogels geïnventariseerd. Het landgoed dat rechts van de weg Haarlem-Bennebroek is gelegen is ongeveer 20 ha. groot en bezit een zeer gevarieerde begroeiing bv. loof- en naaldhout dat hier tot zeer hoog gevorderd is en waaronder een weelderige vegetatie te vinden is. Dit laatste is zeer belangrijk voor broedvogels als winterkoning, heggemus, zwartkop, roodborst en tuinfluiter die dan ook in grote getalen aanwezig waren.