In het voorjaar van 1993 hebben wij het landgoed Beeckesteijn te Velsen op broedvogels geïnventariseerd. In totaal werd het gebied 12 maal bezocht. Het gedeelte dat wij voor onze rekening namen was het in het oosten gelegen Franse gedeelte; van de hoofdingang tot het landschappelijke gedeelte.