Dit landgoed, gelegen tussen de Vogelzangseweg en de spoorlijn Haarlem – Leiden, ten noorden van de Leyweg, is een voor iedereen toegankelijk binnenduinbos. Het bestaat uit struikgewas, hakhout en hooghout, verder nog een klein gedeelte met riet (bosrietzanger) en weiland met sloten en greppels. Door uitdunning van een gedeelte hakhout is er enige achteruitgang geconstateerd t.o.v. 1965.