In Fitis nummer 2 van deze jaargang is al aandacht besteed aan de broedvogelinventarisaties van de buitenplaatsen in Velsen in 1993. Hierbij ontbraken nog de gegevens van het landgoed Velserbeek dat eveneens geïnventariseerd is. In dit artikel worden de resultaten van deze telling kort besproken. Bij de inventarisatie is de BMP-methode gebruikt (Van Dijk, 1993). In totaal zijn 12 bezoeken gebracht.