In het kader van het Broedvogel Monitor Project (BMP) en het atlasproject van SOVON werden de oeverlanden geïnventariseerd op broedvogels volgens de BMP-methode (Van Dijk, 1993). Het broekbos van de Buitenliede werd in 1999 voor het eerst geteld en in 2000 vervolgd. De twee delen van de Binnenliede werden in 1999 geteld. Het meest noordelijke deel van de Binnenliede is in beheer bij het Recreatieschap Spaarnwoude, de andere twee in het beheer van het Noord-Hollands Landschap. De tellingen werden voor het merendeel onder gunstige weersomstandigheden verricht.