In 2001 werden er wederom een aantal parken en een privé-terrein op broedvogels geteld. Deze terreinen aan de binnenduinrand behoren tot de meest vogelrijke gebieden van Zuid-Kennemerland (Geelhoed et al, 1998). Gert Baeyens telde het Bennebroekerbos, Leen Noordzij en ik namen Klein Wildhoef voor onze rekening en Velserbeek en Hoogergeest werden door Lady Benedictine de Rainfreville, mijn Normandische vuilnisbak en mijzelf geïnventariseerd. De gegevens werden uitgewerkt volgens de SOVON-criteria (Van Dijk, 1996).