Mochten wij in ons vorig verslag schrijven: Het Jaar 1966 is voor het ”Jachtduin”, de ”Brederodeberg” en de ”Vinkenbaan” een recordjaar geworden, zowel wat soorten als wat aantallen betreft” dit jaar was er in dit stukje Kennemerduinen een vogeldichtheid als nooit tevoren. Wel kwam het totaal van het aantal soorten vrijwel overeen met dat van 1966 maar het totaal: der territoria steeg van 187 op 265. Waar zit nu deze toename? Wel, van de 46 waargenomen soorten bleven 27 soorten vrijwel gelijk in aantal territoria 11 soorten hadden 2 of 3 territoria meer dan in 1966 4 ” ” 4, 5 of 6 ” ” ” ” ” 4 ” ” 7 of 8 ” ” ” ” ”