In het voorjaar van 1992 werden de landgoederen Waterland en Meervliet op broedvogels geïnventariseerd door Jan Visser, Peter de Jong en Fred Hopman. De resultaten daarvan leest u in dit verslag. Daarbij worden de gevonden aantallen vergeleken met een voorgaande inventarisatie (1986) en wordt er informatie gegeven over het ecologisch beheer dat sinds de vorige inventarisatie gevoerd is op Meervliet. Peter zorgde voor de informatie op dit gebied. De inventarisatie en interpretatie is verricht volgens de richtlijnen van de BMP-handleiding van SOVON. Tot slot wordt er ingegaan op de vogelpopulatie van het aangrenzende Hoogergeest en het nabijgelegen Schoonenberg.