In 1998 werd Beeckesteijn flink op de schop genomen om de cultuurhistorische waarden van dit landgoed beter tot hun recht te laten komen. Tegenover de slangenmuur was enkele jaren eerder een perceel bos omgezet tot siertuin. Nu werd in het westelijk deel van Beeckesteijn de oude zichtas hersteld, een spreng gegraven, een klaverveld aangelegd en een aanzienlijke hoeveelheid struikgewas verwijderd om de open structuur, die toen gebruikelijk was, weer terug te krijgen. Grote ingrepen zijn zelden prettig om te aanschouwen en ik heb deze veranderingen ook met zeer gemengde gevoelens gadegeslagen. Om te monitoren of de veranderingen ook goed uitpakken voor vogels ben ik benaderd om het gebied te inventariseren. De aantallen bleken bij deze ”uitgangssituatie” laag uit te vallen mogelijk doordat de werkzaamheden nog bezig waren en er veel dekking verdwenen was. Voordeel hiervan is dat het alleen maar beter kan worden.