Leyduin is een oude buitenplaats aan de rand van het binnenduin, 52 ha. groot, waarvan 16 ha. uit weiland bestaat en de rest uit bos. In de omgeving van het grote huis en bij de Belvedère bestaat het bos uit hoge beuken en eiken. Aan de randen bestaat de opstand uit eikenhakhout, gemengd met berken, vogelkers en struiken o.a. kamperfoelie. Hierin hebben veel vogels hun territorium en een goede broedgelegenheid. Door het uitdunnen en kappen is veel onderbegroeiing opgeruimd en daarmee ook de broedplaatsen van veel kleine zangvogels en lijsters. We zien dan ook na 1967 een duidelijke afname van het territoria van winterkoning, zanglijster, merel, roodborst, zwartkopje, tuinfluiter, fitis en tjiftjaf.