Evenals de zes voorgaande jaren werd in 1999 met een wisselend gezelschap van vogelaars het landgoed Schoonenberg 85 Hoogergeest geïnventariseerd. De tellingen werden volgens de richtlijnen van SOVON uitgevoerd en geïnterpreteerd. De dichtheden van territoria van Schoonenberg & Hoogergeest van zeven jaar worden vergeleken met die van de meest frequent aangetroffen broedvogels op de landgoederen uit het hoofdstuk Broedvogels van Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.