De Hekslootpolder, het 160 ha grote veenweidegebied gelegen tussen de Vondelweg (Haarlem-Noord) en Spaarndam wordt ieder jaar geteld op de aanwezigheid van broedvogels. Een vrij constante groep tellers telt al jaren volgens de BMP-methode. Naast deze tellers is er sinds 1989 een groep nestbeschermers actief.