Vanaf 1962 worden er al broedvogelinventarisaties door leden van de VWG Haarlem in de A.W. duinen verricht. In 1970 bleek uit inventarisaties van een aantal terreinen, dat de vogelstand door bepaalde vormen van terreinbeheer sterk achteruit was gegaan. Dit kon pas na de uitvoering van de terreinwerkzaamheden geconstateerd worden. Om te trachten over het totale A.W. gebied een indruk te krijgen van waar de vogelrijkste of kwetsbare terreinen zich bevonden, werd in 1971 begonnen met groter opgezet inventarisatiewerk. Het was de bedoeling om in een aantal jaren het totale gebied van 3340 ha te inventariseren, om tot een avifauna van de A.W. duinen te komen. Hierdoor zou het mogelijk zijn om in de toekomst de terreinbeheerder vooraf te adviseren bij uitvoering van noodzakelijk geachte vormen van terreinbeheer.