Het eerste jaar van het broedvogelatlasproject is inmiddels achter de rug. Na wat organisatorische aanloopprobleempjes hebben velen van ons enthousiast één of meer kilometerhokken geïnventariseerd. Nog drie jaar te gaan voordat in 2010 de broedvogelatlas van Noord-Holland in de schappen ligt. Tijdens de laatste bespreking met alle regionale coördinatoren bleek dat het project in de provincie goed op de rit staat. De meeste regio’s liggen op schema. Texel start in 2007, maar heeft aangegeven de klus in drie jaar te kunnen klaren. Buitenbeetje is helaas nog steeds Gooi- en Vechstreek. Tot op heden is het niet gelukt hen mee te krijgen en blijven de verzamelde gegevens uit die regio beperkt tot losse waarnemingen. Uiteraard worden zij “onder druk gezet” door de initiatiefnemers, dus wellicht gaat het daar toch nog lukken. Misschien moet overwogen worden Gooi- en Vechstreek af te stoten naar de provincie Utrecht...