In 1995 werd in de Houtrakpolder het natuurontwikkelingsterrein de Houtrakkerbeemden aangelegd. Vanaf het ontstaan staat dit nieuwe natuurgebied in de belangstelling van vogelaars en andere natuurliefhebbers. Zo worden er al jaren broedvogels geïnventariseerd door leden van onze vereniging. Dit artikel geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten. Het blijkt dat natuuronderzoek planvorming beïnvloedt en bruikbaar is bij natuurbescherming, waarvoor het onderzoek ook is opgezet.