Sedert de aanleg in 1995 staan de Houtrakkerbeemden, het natuurontwikkelingsproject ten oosten van Spaarndam in de Houtrakpolder, in de belangstelling van vogelaars, vogelonderzoekers en andere natuurliefhebbers. In dit artikel gaat de aandacht onder meer uit naar de broedvogels en de overnachtende vogels van de Houtrakkerbeemden.