Voorjaar 2000 hebben leden van de Vogelwerkgroep de Haarlemmerhout en Eindenhout in Haarlem geïnventariseerd op broedvogels. De directe aanleiding was het feit dat het al weer tien jaar geleden was dat de Hout was geïnventariseerd, toentertijd in het kader van de op stapel staande Avifauna. In de aanloop naar het broedseizoen bleek bovendien, dat Gemeente Haarlem bezig was met het opstellen van een Parkenvisie. Mede daarom werd besloten het in 1990 niet geïnventariseerde Eindenhout mee te nemen. In dit artikel worden de resultaten van 2000 gepresenteerd, alsmede alle op dit moment bekende ‘historische’ gegevens. We proberen de vogelwaarden zo goed mogelijk te beschrijven, opdat deze gegevens het beheer ten goede komen.