In 1991 startte de Vogelwerkgroep (VWG) Zuid-Kennemerland het project stadsvogels. Het doel van dit project was om een beschrijving te maken van de broedvogelbevolking binnen het stedelijk gebied van Zuid-Kennemerland, met name binnen de grootste stad, Haarlem. De doelstellingen waren als volgt: – kwalitatief: welke soorten komen er voor? – kwantitatief: in welke aantallen? in welke aantalsverhoudingen? in welke dichtheden? De aanleiding voor dit project werd gevormd door: – de ontbrekende kennis van broedvogelpopulaties binnen het stedelijk gebied. Het betreft hier vooral de ’gewonere’ soorten als Huismus en Spreeuw. Het gat in deze kennis beperkt zich niet tot regionaal niveau (Bekhuis et al., 1992). – de plannen van de VWG voor het uitgeven van een avifauna over de regio Zuid-Kennemerland. Hierbij zijn gegevens over de stadsvogels onontbeerlijk.