In het voorjaar van 1980 is een strook van het duingebied ten noorden, oosten en westen van de waterleidingweg op broedvogels onderzocht. De volgende gebieden zijn geïnventariseerd: de Slinger (Duin en Kruidberg), Groot Doornen, Klein Doornen, Zeeveld, Rietmattendel, Koekoeksbos, Manege en een gedeelte van de Ezelwei (Kennemerduinen).