In het voorjaar van 1984 inventariseerden Hanneke van Everdingen en Lida van de Heuvel de broedvogelbevolking van de Algemene Begraafplaats Haarlem. Beiden volgden in 1983 een gidsencursus van het IVN. In 1984 werkten zij mee aan een broedvogelinventarisatie van het landgoed Leyduin onder leiding van Pieter Dhont. Zij zijn geen ervaren tellers. Een samenvatting van hun inventarisatieverslag volgt hieronder.