De Binnenliede, ook wel bekend als ‘de Oeverlanden’, is één van de locaties waar broedende Bruine Kiekendieven kunnen worden aangetroffen (Geelhoed et al, 1998). Samen met zo’n veertig andere soorten op een betrekkelijk klein oppervlak zorgt dit ervoor dat de Binnenliede een aantrekkelijke bestemming is voor menig vogelaar. In dit artikel worden de resultaten van de inventarisaties van 2001, 2002 en 2003 vergeleken met resultaten uit de vorige eeuw. De inventarisaties werden uitgevoerd volgens de richtlijnen van SOVON (Van Dijk, 1996).