In het verslag ’De vogels van de Haarlemmermeerpolder’ (sine anno) spreekt de auteur, P.H. Blekendaal, de hoop uit dat deze publicatie bij een aantal jongeren weerklank vindt met het gevolg dat deze dit eenmaal begonnen mooie veldwerk overnemen of te zijner tijd gaan beoefenen. Voor de vogelwetenschap en -bescherming heeft het onderzoek waarde, vindt Blekendaal, indien een dergelijke studie wordt voortgezet of, na enige jaren, herhaald. Het heeft even geduurd, voordat de ’jongeren’ deze schone taak op zich namen, maar in 1993 was er een goede aanleiding om de broedvogelstand in de Haarlemmermeer te onderzoeken. Zoals bij velen bekend, wil de VWG in 1996 een Avifauna uitbrengen over de vogels van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Aangezien we zelf weinig informatie hadden over de broedvogels van akkers heeft de veldwerkcommissie in 1993 een inventarisatieprogramma voor de Haarlemmermeer opgesteld. Daarnaast vonden inventarisaties plaats in karakteristieke elementen van de Haarlemmermeer als de boomgaard De Appelenburgh en de Eendenkooi van Stokman. Over de inventarisatie van het Haarlemmermeerse Bos kunt u in de volgende Fitis lezen. Bovendien is ook een gedeelte van de Houtrakpolder als onderdeel van het biotoop ’akker’ op het voorkomen van broedvogels onderzocht.