Niet alleen stedelijke gebieden, maar ook parkgebieden vormen een essentieel onderdeel van de stad. Zij liggen immers eveneens binnen de stadsgrenzen. Het parkgebied vormt een apart biotoop. Op grote delen van het parkgebied staat een recreatieve druk. Dit is vooral het geval bij stadsparken en sportparken, begraafplaatsen hebben hier minder mee te kampen. Binnen het stedelijk gebied van Zuid-Kennemerland is een aantal van deze parken recent geïnventariseerd. Dit zijn in Haarlem de begraafplaats aan de Schoterweg, het Noordersportpark en het Schoterbos, het Engelandpark, het Reinaldapark en de Haarlemmerhout. In IJmuiden is de Westerbegraafplaats en in Heemstede het landgoed Groenendaal onderzocht. In Fitis 30(2): 65-64 wordt de gevolgde werkwijze uit de doeken gedaan.