Terwijl je voorzichtig een blik werpt op een broedende Buizerd, begint vlak voor je een Wielewaal te jodelen. Even later beantwoord door een tweede exemplaar. Dat kan je overkomen wanneer je broedvogels inventariseert in het deelplan Buitenhuizen, een onderdeel van het recreatiegebied Spaarnwoude. Dit gebied is in 1977 voor het eerst geïnventariseerd op broedvogels, gevolgd door tellingen in 1978 en 1984. Het leek ons een goede gedachte om dit gebied na tien jaar weer eens op broedvogels te inventariseren. Niet alleen omdat het spannend was te ervaren welke veranderingen zich hebben voorgedaan, maar ook omdat de resultaten gebruikt kunnen worden voor de Avifauna van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Bovendien kunnen er mogelijk beheersaanbevelingen aan het Recreatieschap Spaarnwoude aan de resultaten worden gekoppeld.

Fitis

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Evert van Huijssteeden, & Hans Groot. (1994). Broedvogels van een recreatiegebied. Broedvogelinventarisatie in het deelplan Buitenhuizen van het recreatiegebied Spaarnwoude in 1994. Fitis, 30(4), 160–171.