De kuststreek van IJmuiden staat alom bekend om zijn vogelrijkdom. Het hele jaar trekken vogelaars er op uit om vogels te kijken op en rond de Zuidpier, het strand, het Kennemermeer en de duinen pal ten oosten hiervan. Door de ligging aan zee worden hier, met name in de trektijden, vaak bijzondere waarnemingen gedaan. Minder gerenommeerd is de status van dit gebied als het gaat om broedvogels. Dat is jammer, omdat inzicht in het broedvogelbestand van groot belang is voor bescherming en beheer van een natuurgebied. Dat geldt zeker voor de kust van IJmuiden, waar de (gewenste) economische ontwikkeling al jaren op gespannen voet staat met de natuurwaarden. Dat de waarde van het Kennemermeer voor broedvogels relatief onbekend is, blijkt onder andere uit onderzoek van bureau Waardenburg (De Boer & van Eekelen, 2002). Ook in Koopman et al. (2004) wordt niet diep ingegaan op de algemene natuurwaarden van het gebied. Daarom nam ondergetekende in 2003 samen met Niko Buiten het initiatief om de broedvogels van het gebied te inventariseren. Samen met de twee inventarisaties die het PWN in 1999 en 2004 in het gehele Nationaal Park Zuid-Kennemerland liet uitvoeren, leverde dit waardevolle informatie op. Zeker nu het tij lijkt te keren en de overheden de natuurwaarden op hun waarde gaan schatten. Hoog tijd dus om de broedvogelbevolking te beschrijven.