“Het Noorderbos, dit bos, is aangelegd als protest tegen de aanleg van de Afrikahaven. Als compensatie voor het verlies aan de natuur rond Ruigoord. Met dat verhaal ben ik mijn akkers hier kwijtgeraakt aan Staatsbosbeheer om er dit bos van te maken. Het is een rotzooi!” Aan het woord is een omwonende van het nabij Spaarndam gelegen Noorderbos. Ik ontmoet de man, een oude boer, tijdens een van de inventarisatiebezoeken aan het Noorderbos. In 1999 werden de broedvogels van het Noorderbos voor het eerst geïnventariseerd. Op deze pagina’s vindt u een weergave van hetgeen aan broedvogels en andere natuur in het gebied werd gevonden. Oordeelt u zelf over de kwaliteiten van het bos.