In 1998 is het Westhoffbos (oppervlakte circa 50 ha) nabij Spaarndam onderzocht op broedvogels. Het onderzoek in dit in de Houtrakpolder gelegen deel van het Recreatieschap Spaarnwoude vond plaats volgens de in de handleiding van het Broedvogel Monitoring Project van SOVON beschreven methode van territoriumkartering (Van Dijk, 1996). Het veldwerk bestond uit zes ochtend- en twee avondbezoeken in de periode maart-juli.