Velen van u zullen wel eens meeuwen hebben gevoerd en daarbij zal het een enkele keer zijn gebeurd dat het voer uit de hand werd weggekaapt door de brutaalste onder de meeuwen. Zo is het mij vaak gelukt om zilvermeeuwen het brood uit mijn vingers te laten weggrissen wanneer ik op de boot naar Ameland vaarde en dan met gestrekte arm en mij vasthoudend aan de reling de meeuwen voer voorhield. Een sterker staaltje maakte iemand in Londen mee. Hij zag een volwassen zilvermeeuw neerstrijken op een richel van een kantoorgebouw op ong. 9 meter hoogte. Vervolgens wandelde het dier op z’n dooie gemak naar een open raam en stapte, zij het na enige aarzeling, naar binnen. Even later kwam hij weer naar buiten met...... een snee brood in zijn gele snavel. Ik weet niet of er later een boze kantoorjuffrouw op zoek is gegaan naar een mogelijke dief!