Veel vogels lopen het risico door predatoren te worden aangevallen. Het gros van de vogels doet dan ook alle mogelijke moeite om niet op te vallen. Om hun overlevingskansen te vergroten, proberen talloze soorten hun vijanden door middel van camouflage te misleiden. Niet alleen de vogels zelf, doch ook hun nesten en eieren zijn vaak buitengewoon goed gecamoufleerd. Dit artikel behandelt de meest voorkomende vormen van camouflage die vogels hebben om te overleven.