Van april 1983 tot april 1984 verrichtten M.A. Smit, Rolf de Vries en John Veyers vogelwaarnemingen in het gebied van ”de Glip”, gelegen op de grens van Heemstede/Bennebroek aan de westzijde van de Ringvaart Haarlemmermeer. Zij registreerden in totaal 84 soorten, waarvan 17 soorten met zekerheid, 5 soorten vermoedelijk en 2 soorten mogelijkerwijs als broedvogel. De Glip is een enkele hectaren beslaand rietgebied, doorsneden door talrijke slootjes, waarvan een aantal uitkomt in een ongeveer in het midden gelegen plasje. Het is aan drie zijden omgeven door een dijk, waar langs groepen wilgen groeien. Aan de noordzijde ligt, van het rietland gescheiden door een vaart, een vrij vochtig weiland, dat door schapen en paarden wordt begraasd. Dank zij vrij veel slootjes met goede afwatering is een aan de zuidzijde gelegen weiland minder vochtig. Dit weiland grenst aan een paardenmanege. Langs door dit terreingedeelte lopende paadjes groeien populieren en elzen. Voor het doen van waarnemingen in dit gebied werd toestemming verkregen van de Gemeente Heemstede.