Ondanks een koude doordringende oostenwind zijn we naar de duinen gegaan. Was het niet omdat de vorst inviel, dan wel on een vriend uit Drente de door ons zo veel besproken A.W. duinen te laten zien. On 9.30 uur arriveerden we bij de Oranjekom. Vandaar liepen we via de Drogekom, Zwarteveld en 1000 meterweg naar het strand.