Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de vogelwerkgroep is altijd het organiseren en leiden van excursies geweest. Iemand die dit lange tijd met veel plezier en vol overgave heeft gedaan is Cor de Groot. In dit stuk vertelt Cor de Groot over zijn avonturen tijdens de talloze excursies die hij heeft geleid.