Na enige tijd zijn de veel besproken ’cryptoveren’ weer terug! In dit nummer verschijnt de eerste uit een serie van drie. Het principe is eenvoudig. Door de namen van dorpen, steden en gehuchten op basis van de cryptische omschrijving te achterhalen en in te vullen, komt de naam van een vogel te voorschijn. Het reglement staat het gebruik van een atlas toe. Om het zoeken naar de plaatsnamen te vergemakkelijken kan nog worden opgemerkt dat alle plaatsen in deze cryptoveer in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe liggen. Oplossingen dienen voor het verschijnen van de volgende Fitis bij de redactie (Ferdy Hieselaar, Meijerslaan 32, 2105 PB Heemstede) te worden ingeleverd.