Het is al weer twee nummers geleden dat de derde en laatste cryptoveer is verschenen. Hoewel het niet om de knikkers, maar om het spel gaat, is het winnen van een prijs natuurlijk toch een leuke beloning voor de langdurige pijnlijke hoofdbrekens. Welnu, wat is de prijs? De redactie heeft wederom voor een kunstwerk als prijs gekozen: de winnaar ontvangt een originele Van Leeuwen! Uit de inzenders van de goede oplossingen van alle drie de cryptoveren heeft het lot de volgende persoon als winnaar aangewezen: