Hier is dan de tweede ”cryptoveer”. Door horizontaal de juiste vogelnamen in te vullen, wordt in de verticale kolom die is aangegeven met een pijltje de naam van een vogel zichtbaar. Deze vogelnaam vormt de oplossing van dit raadsel. Stuur Uw oplossing naar het redactie-adres: Ferdy Hieselaar, Franz Leharlaan 33, 2102 GH Heemstede.