Vanaf 1 nov. 1969 is in Denemarken de produktie en de verkoop van D.D.T. verboden. Dit op advies van een kommissie voor onderzoek van landbouwvergiften. In Zweden werden eveneens beperkende maatregelen ingevoerd, die het gebruik van dit gif tegengaan. In de Ver. Staten voert men fel aktie tegen het gebruik van D.D.T. Tot nog toe met weinig resultaat, hoe sterk de aangevoerde argumenten en bewijzen ook mogen zijn. Men heeft berekend dat de gemiddelde Amerikaan reeds 12 delen per miljoen DDT in zijn vetweefsels heeft opgenomen. Volgens offieciële maatstaven mag het gehalte in vet van slachtvee slechts 7 delen per miljoen bedragen. Konklusie: de Amerikaan is officieel oneetbaar! De Amerikaanse moeders produceren moedermelk met een concentratie van 0.08 deel van een miljoen DDT. Dit is meer dan tweemaal zoveel als bij de wet is toegestaan in koemelk voor menselijke consumptie! In de voortplantingscijfers van verscheidene diersoorten meent men reeds de nadelige gevolgen van de insecticiden te bespeuren. Zo veronderstelt men dat een achteruitgang met 50 procent van de stand van de Zwarte eend (anas rubripes) op de invloed der pesticiden is terug te brengen.