In 2000 werd al weer voor het vijftiende achtereenvolgende jaar zeetrek geteld vanaf de telpost in Bloemendaal aan Zee. In dit stuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten van 260 uur tellen. Na een cijfermatig overzicht wordt een anekdotisch beeld van de opvallendste resultaten van de 103 tellingen geschetst. Het zal duidelijk worden dat voorjaar 2000 over het algemeen leuke trek opleverde, terwijl het najaar enigszins tegenviel. Tja, verslaafden willen altijd meer én heftiger.